Wacana ATMA: Kincir Air Malayonesia: Satu Kajian Awal

Undangan ke program Wacana ATMA: Kincir Air Malayonesia: Satu Kajian Awal

Tarikh : 25 Ogos 2021 (Rabu)
Masa : 10.00 pagi – 12.00 tengah hari
platform : Aplikasi Webex
Pautan: https://tinyurl.com/wacana10
(Nombor: 158 072 8728, kata laluan: waCANA10)
(92226210 melalui telefon)

Pembicara:
Prof. Dato’ Ir. Dr. Wan Ramli Wan Daud
Presiden Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)
Profesor UKM-Petronas Tenaga Hidrogen Lestari
Insitut sel Fuel
Profesor Kejuruteraan Kimia
Jabatan Kejuruteraan Kimia & Proses
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia

Moderator:
Prof. Dr. Mariyam Jameelah Ghazali
Ketua Editor Ensiklopedia Kejuruteraan Alam Melayu
Penolong Dekan Keusahawanan dan Kreativiti
Fakulti Kejuruteraan & Alam Bina
Universiti Kebangsaan Malaysia

Anjuran:
Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA),UKM
dengan kerjasama
Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI)

Kesudian YBhg. Prof./Datuk/Dato’/Datin/Tuan/Puan meluangkan waktu untuk memenuhi undangan ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.