Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Arkib Berita

Infaq Ramadan 1438H

Infaq Ramadan 1438H

Tempat pertama dalam pitching

Tahniah diucapkan kepada pelajar Tahun 1 atas kemenangan tempat pertama dalam pitching di Hari Citra Keusahawanan UKM.

The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences

The 2nd UKM-TU joint Research Symposium on Pharmaceutical Sciences telah dianjurkan pada 27 April 2017 (Khamis) di Thammasat University, Thailand

Mesyuarat Fakulti Farmasi bersama Laerdal Malaysia Sdn. Bhd.

Mesyuarat Fakulti Farmasi bersama pihak Laerdal Malaysia Sdn. Bhd., pembekal patung simulasi pesakit.

Akhbar The Star, 28 Mac 2017

Institut menandatangani MoU bagi mengukuhkan ilmu perubatan komplementari. The Star.

Program CEO @ fakulti

CEO @ faculty Programme, Dr. Joshi Venugopal, Presiden & Pengarah Urusan, Novartis.

Program CEO @ Faculty

CEO @ Faculty Programme “Halal Pharmaceuticals – The New Frontier” Mr. Leonard Ariff Abdul Shatar Group Managing Director Chemical Company of Malaysia Berhad (CCM) 15

Peperiksaan Lisan Ijazah Doktor Falsafah (Farmasi)

Peperiksaan Lisan Ijazah Doktor Falsafah (Farmasi) Penyelidikan: Synthesis And Computational Studies Of Flavonoid Derivatives As Potential Anti-Inflamatory Agents Penyelia Utama: Dr. Lam Kok Wai Penyelia

CRS Newsletter

Ahli akademik Fakulti Farmasi dalam CRS Newsletter.