Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Sekretariat Prasiswazah

Arkib Berita

PELAJAR UNTUK MENYERTAI ‘ASEAN INTERVARSITY YOUTH COMPETITION 2021’

Dimaklumkan bahawa Prince of Songkla University, Thailand dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia dan Universitas Airlangga, Indonesia akan menganjurkan ‘ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021’ secara dalam

“Surviving & Thriving inAcademia: Tips and Tools to Stay safe and Sane”

Tajuk : “Surviving & Thriving inAcademia: Tips and Tools to Stay safe and Sane” Tarikh : 7 September 2021 Masa : 9.30 pagi – 11.30

International Women Entrepreneur e-Forum : Race to Top

WLF & EY jointly brings to you the ’International Women Entrepreneur e-Forum : Race to Top!’ Come & join us as you get up &