SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Ketua Program Prasiswazah Perakaunan

DR KAMARUL BARAINI KELIWON

Bidang Tugas

Program Sarjana
Muda Perakaunan