SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Penolong Dekan Hal Ehwal Pelajar

DR SHIFA MOHD NOR

Bidang Tugas

Aktiviti Pelajar
Kebajikan Pelajar