SEKRETARIAT PRASISWAZAH

 Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM

Penolong Pendaftar

RAFIDAH BINTI ABDUL AZIZ

Bidang Tugas

PENOLONG PENDAFTAR SEKRETARIAT PRASISWAZAH