Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi

Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi, Universiti Kebangsaan Malaysia mempromosi penyelidikan rentas disiplin yang memfokuskan kepada transformasi sesebuah masyarakat dengan mengambil kira perkembangan teknologi semasa, kepelbagaian struktur sosial dan inovasi ekonomi.

Prof. Dr. Sufian Jusoh
03-89213 3949
sufianjusoh@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Dasar dan Undang-undang, Perdagangan Antarabangsa, Peraturan Perdagangan, ASEAN

Prof. Madya Dr. Ramalinggam A/L A.Rajamanickam
03-8921 6376
rama@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Polisi dan Undang-undang, Jenayah, Keadilan, Bahasa

Prof. Dr. Aini Aman
03-8921 5272
aini@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Business, Accounting, Finance, e-Government

Prof. Madya Dr. Mohd Azlan Shah Zaidi
03-8921 3642
azlan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Economics, Makroeconomics, Public Policy

Prof. Madya Dr. Puan Yatim
03-8921 3438
puan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Finance and Marketing, Business, Financial Market, Corporate Finance

Prof. Dr. Tong Seng Fah
03-9145 9477
tsf@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Perubatan, Perubatan Keluarga, Sains Kesihatan

Prof. Datin Dr. Norizan Abdul Razak
03-8921 6579
norjef@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Wanita, Kepimpinan Wanita, Jantina, e-Pembelajaran, Literasi Digital

Prof. Dr. Lilia Halim
03-8921 6244
lilia@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Pendidikan Sains, Pendidikan Sains Tidak Formal , Pendidikan Sains

Dr. Adil Johan
03-8921 5648
adiljo@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Budaya, Komunikasi, Media Muzik Popular

Dr. Azizah Zahidi
deqya@ukm.edu.my
03-8921 7545
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
TESL, Pendidikan, Pendidikan Berbakat

Peneraju Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi

PROFESOR DR. KAMISAH OSMAN

Fakulti Pendidikan
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor
MALAYSIA

03-89216271
Profil UKM Sarjana
kamisah@ukm.edu.my

Pegawai Kluster Transformasi Sosial dan Ekonomi

Puan Izziati Mas Adaveena Binti Abdul Ghani

Pegawai Tadbir
izziatimasadaveena@ukm.edu.my
03-8911-8264