Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Kluster Warisan dan Masyarakat Madani telah memilih epistemologi kemanusiaan sebagai asas yang akan menyulam erat hubungan penyelidik dari pelbagai disiplin dan tema kajian bagi membolehkan mereka berpayung di bawah konsep kemanusiaan.

Peneraju Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

PROFESOR MADYA. DR. SALASIAH HANIN HAMJAH

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi, Selangor,
Malaysia.

03 8911 8266
Profil UKM Sarjana
salhanin@ukm.edu.my

Pegawai Fokal Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Cik Nurul Nadziffah Kamaruzaman

Pegawai Tadbir
nadziffah@ukm.edu.my
03 8911 8266