Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Kluster Warisan dan Masyarakat Madani telah memilih epistemologi kemanusiaan sebagai asas yang akan menyulam erat hubungan penyelidik dari pelbagai disiplin dan tema kajian bagi membolehkan mereka berpayung di bawah konsep kemanusiaan.

Prof. Madya Dr. Fatimah Wati Halim
03 8921 5207
atisha@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Psikologi Personel Dan Organisasi

Prof. Madya Dr. Ani Amelia Binti Zainuddin
03 9145 7856
aniamelia@ukm.edu.my
amelia@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Ginekologi Kanak-kanak dan Remaja

Dr. Lenny Suryani Binti Safri
03 9145 6202
lennysuryanisafri@yahoo.com
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Surgeri (Vaskular) Pakar Perunding Bedah

Prof. Madya Dr. Mohd Al Adib Bin Samuri
03 8921 5551
al_adib@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Hak kanak-kanak; Hak Asasi & Islam

Prof. Madya Dr. Ahmad Munawar Bin Ismail
03 8921 3517
munawar@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Akidah dan Pendidikan Islam

Prof. Madya Dr. Shahida Binti Shahimi
03 8921 5730
shahida@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Ekonomi Islam dan Kewangan Islam

Prof. Madya Dr. Nor Zalina Binti Harun
03 8921 5305
nzalina@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Senibina Landskap Warisan dan Hunian Lestari

Dr. Wardah Binti Mustafa Din
03 8921 6893
wardahmustafadin@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Hasilan Semula Jadi dan Herba Warisan

Prof. Madya Dr. Ruzian Markom
03 8911 8440
ruzian@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Undang-undang dan Polisi Kewangan Islam
Undang-undang Pengguna

Dr. Nur Khalidah Binti Dahlan
03 8921 6382
nurkhalidahdahlan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Penyelesaian Pertikaian Alternatif, Sulh, Kewangan Islam

Prof. Dr. Kartini Binti Aboo Talib Khalid
03 8921 3612
k_khalid@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Etnisiti dan Dasar Awam

Prof. Madya Dr. Mawar Binti Safei
03 8921 5652
mawar.safei@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Penulisan Kreatif & Kritikan Sastera

Prof. Madya Dr. Rosmawati Binti Mohamad Rasit
03 8921 5359
rosmawati@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Dakwah, Media dan Komunikasi Islam

Peneraju Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

PROFESOR MADYA. DR. SALASIAH HANIN HAMJAH

Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600,
Bangi, Selangor,
MALAYSIA

019-2506048
Profil UKM Sarjana
salhanin@ukm.edu.my

Pegawai Fokal Kluster Warisan dan Masyarakat Madani

Cik Nurul Nadziffah Kamaruzaman

Pegawai Tadbir
nadziffah@ukm.edu.my
03-8911-8264