Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju

Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju, Universiti Kebangsaan Malaysia menjadi kluster terulung dalam memupuk jalinan kerjasama penyelidikan pintar dengan memanfaatkan teknologi terkehadapan advokasi mampan yang berkesan.

Prof. Dr. Mohamad Nasir Shafiee
nasirshafiee@hotmail.com
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Obstetrik & Ginekologi

Dr. Caryn Chan Mei Hsien
016-3090-7071
caryn@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Psychosocial Oncology

Dr. Mohamad Aimanuddin Mohtar
03-9145-9062
m.aimanmohtar@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Molecular Medicine

Prof. Dr. Poh Bee Koon
+603-9289 7686
pbkoon@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Childhood and Adolescent Nutrition, Obesity and Energy Metabolism, Physical Activity and Body Composition

Prof. Madya Dr. Ng Shiow Fern
03-9289-7425
nsfern@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Farmasi (Penghantaran Dan Formulasi Ubat)

Prof. Madya Dr. Neoh Hui Min
03-9145-9053
hui-min@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Mikrobiologi Molukular, Penyakit Berjangkit

Prof. Dr. Tan Geok Chin
03-9145-9490
tangc@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Patologi Anatomik

Prof. Madya Dr. Rosnah Binti Sutan
03-9145-6875
rosnah.sutan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Kesihatan awam, kesihatan reproduktif ibu dan seksual

Prof Datin Dr. Norlinah Mohamed Ibrahim
03-9145-6083
norlinah@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Neurologi

Prof. Dr. Suzana Makpol
03-9145-9554
suzanamakpol@ppukm.ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Anti-Oksidan, Penuaan Selular dan Perubatan Regeneratif

Prof. Madya Dr. P. Susthitha Menon A/P N V Visvanathan
03-8911-8561
susi@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Optoelektronik, plasmonik skala nano

Peneraju Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju

PROFESOR. DR. NORFILZA MOHD MOKHTAR

Jabatan Fisiologi
Fakulti Perubatan
Universiti Kebangsaan Malaysia, Kampus Kuala Lumpur,
Cheras, Kuala Lumpur,
MALAYSIA

03-91458610
Profil UKM Sarjana
norfilza@ppukm.ukm.edu.my

Pegawai Fokal Kluster Kesihatan dan Perubatan Termaju

Puan Fatin Sharmila Abdul Rahim

Pegawai Tadbir
fatinsharmila@ukm.edu.my
03-8911-8266