Kluster Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

Kluster Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar, UKM melaksanakan peranan berasaskan hala tuju terfokus iaitu sebagai peneraju ilmuwan bagi menggerakkan penyelidikan untuk perancangan dan strategi negara ke arah wawasan kelestarian.

Peneraju Kluster Sumber Lestari Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

PROFESOR DR. MUHAMMAD RIZAL RAZMAN

Institut Alam Sekitar & Pembangunan (LESTARI),
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor,
Malaysia.

03 8911 8265
Profil UKM Sarjana
mrizal@ukm.edu.my

Pegawai Fokal Kluster Sumber Lestari Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

ENCIK MOHD SYUKRI BIN ISMAIL

Pegawai Tadbir
syuk87@ukm.edu.my
03 8911 8265