Kluster Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

Kluster Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar, UKM melaksanakan peranan berasaskan hala tuju terfokus iaitu sebagai peneraju ilmuwan bagi menggerakkan penyelidikan untuk perancangan dan strategi negara ke arah wawasan kelestarian.

Ketua Bidang Fokus

Prof. Madya Dr. Norasikin Ahmad Ludin
03-8911-8586
sheekeen@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Sel suria peka pewarna (DSSCs)
Bahan berasaskan Graphene untuk Peranti Penjanaan Tenaga

Dr. Umi Azmah Hasran
03-8911-8525
umi.h@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Tenaga dan Sel Bahan Api

Prof. Dr. Joy Jacqueline Pereira
03-8921-4859
joy@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Pencegahan Bencana, Penyesuaian Perubahan Iklim

Prof. Madya Dr. Liew Ju Neng
03-8911-5870
juneng@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Kebolehubahan Iklim Jangka Pendek
Pemodelan Atmosfera, Oseanografi

Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah
03-8921-4840
mardina@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Pembuatan, Navigasi Satelit; Penyelidikan Ionosfera

Prof. Madya Dr. Nur Adlyka Binti Ainul Annuar
03-8921-5882
adlyka@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Astronomi dan Astrofizik

Dr. Ahmad Aldrie Amir
03-8921-4153
aldrie@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Ekologi Bakau

Prof. Madya Dr. Azlan bin Abas
03-8921-3677
azlanabas@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Environmental Management, Lichen Ecology
Urban Ecology, Ecosystem Services
Sustainable Development

Prof. Madya Ir. Dr. Hassimi Abu Hassan
03-8921-6402
hassimi@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Teknologi Rawatan Air dan Air Sisa; Mikrobiologi Sekitaran; Fitopemulihan

Prof. Madya Dr. Marlia binti Mohd Hanafiah
03-8921-5865
mhmarlia@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Penilaian Kitar Hayat (LCA), Pengurusan dan Rawatan Air Sisa, Teknologi Hijau dan Kelestarian Alam Sekitar

Prof. Ts. Dr. Chia Chin Hua
03-8921-5473
chia@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Nanocomposites and Nanomaterials, Bio-based polymers and functionalizations

Prof. Madya Dr. Che Radziah Binti Che Mohd. Zain
03-8921-5877
cradziah@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Fisiologi tumbuhan, dan Biologi Molekul tumbuhan

Prof. Madya Dr. Goh Hoe Han
03-8911-5865
gohhh@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Genomik Fungsian Tumbuhan

Prof. Madya Dr. Hamidun bin Bunawan
03-8921-5269
hamidun.bunawan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Sains Tumbuhan, Kejuruteraan Metabolit, Biologi Sintetik

Prof. Madya Dr. Ahmad Fariz bin Mohamed
03-8921-4150
fariz@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Metabolisme Bandar, Daya Huni Bandar dan Pembangunan Ekosistem

Dr. Mohamad Taha bin Ijab
03-8921-7170
taha@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Analisis Data Besar dan Visualisasi Maklumat

Prof. Dr. Andanastuti Muchtar
03-8921-6520
muchtar@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Seramik Termaju, Sel Bahan Api Oksida Pepejal

Prof.Ts. Dr. Norinsan Kamil Othman
03-8921-5907
insan@ukm.edu.my
Profil UKM Sarjana

Kepakaran:
Sains Bahan, Sains Hakisan dan Metalurgi Fizikal

Peneraju Kluster Sumber Lestari Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

PROF. DR. MOHD TALIB BIN LATIF

Jabatan Sains Bumi & Alam Sekitar

Fakulti Sains & Teknologi
Universiti Kebangsaan Malaysia 43600
Bangi, Selangor
MALAYSIA

03-89215433
Profil UKM Sarjana
talib@ukm.edu.my/talib_latif@yahoo.com

Pegawai Fokal Kluster Sumber Lestari Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

En Mohammad Shafiq bin Rahmat

Pegawai Tadbir
mshafiq11@ukm.edu.my
03-89118265