Visi dan Misi

  • VISI: Pemangkin idea penyelidikan dan inovasi yang menerobos ufuk ilmu
  • MISI: Menggerak ekosistem penyelidikan translasi dan multidisiplin bagi melestarikan kesarjanaan penyelidikan dan inovasi