Contoh salah laku

 • Penyelewangan Kewangan
 • Rasuah
 • Tuntutan Palsu
 • Gangguan Seksual
 • Penyalahgunaan Kuasa
 • Salah Laku Penyelidikan
 • Salah Laku Tatatertib

Hubungi kami

aduanintegriti@ukm.edu.my
aduangangguanseksual@ukm.edu.my

03 8921 3182 / 5009 / 3139

Unit Integriti & Ombudsman
Aras 5, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

Anda dilindungi

Di bawah Dasar Pemberi Maklumat UKM 2019
 1. Identiti pemberi maklumat dirahsiakan
 2. Pemberi maklumat dilindungi daripada sivil, jenayah atau tatatertib akibat daripada pendedahan tersebut
 3. Pemberi maklumat dilindungi daripada sebarang tindakan yang memudaratkan

Tertakluk kepada:

 1. Pemberi maklumat itu sendiri tidak terlibat melakukan kesalahan yang didedahkan itu
 2. Tiada elemen fitnah atau pernyataan palsu
 3. Pendedahan dibuat bukan semata-mata untuk mengelakkan pemberi maklumat daripada dibuang kerja/tindakan tatatertib yang lain
 4. Maklumat tidak disebarkan kepada pihak lain
 5. Memberikan kerjasama penuh semasa proses pemberian maklumat
 6. Lain-lain syarat yang dinyatakan di dalam Dasar Pemberi Maklumat UKM 2019

Sebarang aduan salah laku integriti boleh dibuat ke e-mel
aduanintegriti@ukm.edu.my atau aduangangguanseksual@ukm.edu.my

No. Telefon: +603 8921 3182/ 3139/ 5008

Unit Integriti & Ombudsman UKM
Aras 5, Bangunan Canselori
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor

Waktu Urusan:

Isnin – Khamis
08:00 pagi – 01:00 tengah hari
02:00 petang – 05:00 petang

Jumaat
08:00 pagi – 12:15 tengah hari
02:45 petang – 05:00 petang