Unit Integriti & Ombudsman

 Mendahului Nilai, Wibawa dan Citra UKM

Visi, Misi, Objektif & Fungsi

Visi

Menjadi Universiti yang menjunjung dan menegakkan nilai integriti ke arah tadbir urus terbaik dan budaya kerja unggul serta membendung salahlaku dan pelanggaran etika organisasi.

Misi

Menjadi pusat rujukan kepada pengurusan isu-isu integriti di Universiti.

Objektif

Menyepadukan semua pengurusan hal-hal berkaitan integriti supaya inisiatif-inisiatif penginstitusian integriti, pencegahan, pematuhan, pengesanan salah laku, tindakan korektif dan punitif dapat dilaksanakan secara lebih fokus, terancang, efisien dan mencapai keberhasilan yang optimum.

Fungsi

Unit Integriti adalah focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti di semua agensi awam berdasarkan fungsi teras berikut:

1. Tadbir Urus
Memastikan tadbir urus yang terbaik dilaksanakan di Universiti;

2. Pengukuhan Integriti
Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti di Universiti;

3. Pengurusan Aduan
Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi;

4. Pengesanan dan Pengesahan
Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku serta melaporkan salahlaku kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

5. Pematuhan
Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa.