TAJUKURL
Pelan Tindakan Integriti UKM 2021-2025MUAT TURUN
Etika dan Amalan Cemerlang Akademik UKM Edisi Ke-2 2018MUAT TURUN
Pelan Antirasuah Nasional (NACP) 2019-2023MUAT TURUN
Dasar & Kod Amalan Pencegahan Gangguan Seksual UKMMUAT TURUN
Buku Panduan Integriti Buat dan Jangan Buat 2019MUAT TURUN