BILTAJUKURL
Bil. 1/2021Tatacara Pelaksanaan Dasar Pemberi Maklumat 2019MUAT TURUN
Bil. 2/2021Tatacara Pengendalian Piawai Unit Integriti: Prosedur Pengurusan Aduan dan Prosedur Pengurusan SiasatanMUAT TURUN
Bil. 3/2021Pelantikan dan Pelaksanaan Ombudsman di UKMMUAT TURUN
Bil. 4/2021Pemakluman Mengenai Pelan Tindakan Integriti UKM 2021-2025MUAT TURUN
Bil. 5/2021Kod Amalan Pengendalian Aduan dan Pencegahan Gangguan Seksual UKM (Pindaan 2021)MUAT TURUN
Bil. 6/2021Edaran Buku Pelan Tindakan Integriti UKM 2021-2025MUAT TURUN
Bil. 7/2021Tatacara Pelaksanaan Ombudsman di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)MUAT TURUN
Bil. 1/2020Dasar UKM Terhadap Gangguan Seksual dan Kod Amalan Pengendalian Aduan dan Pencegahan Gangguan Seksual UKMMUAT TURUN
Bil. 2/2020Saluran Rasmi Aduan Integriti UKMMUAT TURUN
Bil. 3/2020Peringatan Mengenai Pematuhan Peraturan Tatatertib Badan-Badan BerkanunMUAT TURUN

Bil. 1/2021

Tatacara Pelaksanaan Dasar Pemberi Maklumat 2019

Bil. 2/2021

Tatacara Pengendalian Piawai Unit Integriti: Prosedur Pengurusan Aduan dan Prosedur Pengurusan Siasatan

Bil. 3/2021

Pelantikan dan Pelaksanaan Ombudsman di UKM

Bil. 4/2021

Pemakluman Mengenai Pelan Tindakan Integriti UKM 2021-2025

Bil. 5/2021

Kod Amalan Pengendalian Aduan dan Pencegahan
Gangguan Seksual UKM (Pindaan 2021)

Bil. 6/2021

Edaran Buku Pelan Tindakan Integriti UKM 2021-2025

Bil. 7/2021

Tatacara Pelaksanaan Ombudsman di
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Bil. 1/2020

Dasar UKM Terhadap Gangguan Seksual dan Kod Amalan Pengendalian Aduan dan Pencegahan Gangguan Seksual UKM

Bil. 2/2020

Saluran Rasmi Aduan Integriti UKM

Bil. 3/2020

Peringatan Mengenai Pematuhan Peraturan Tatatertib
Badan-Badan Berkanun
[embeddoc url=”https://www.ukm.my/integriti/wp-content/uploads/2023/11/2023-Siri-6.pdf” ]