OMBUDSMAN

Pelantikan dan pelaksanaan Ombudsman di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) bertujuan memperkasakan peranan Unit Integriti dan mencerminkan komitmen pengurusan UKM ke atas agenda integriti organisasi dan warganya. Ini dizahirkan dengan peranan Ombudsman yang mengikut prinsip kebebasan, kerahsiaan, neutral dan tidak memihak serta tidak formal.

Rujuk: