Unit Integriti & Ombudsman

 Mendahului Nilai, Wibawa dan Citra UKM

Pencapaian

 1. PENILAIAN ASET PTJ (LIMA BINTANG)
 2. PELANTIKAN PEGAWAI FOKAL INTEGRITI UKM
 3. ANUGERAH KESELAMATAN MAKLUMAT PTJ UKM (TEMPAT KETIGA)
 4. PELAKSANAAN OMBUDSMAN UKM 
 5. PELANCARAN PELAN TINDAKAN INTEGRITI UKM 2021-2025 (UNIVERSITI PERTAMA DI MALAYSIA)
 6. PENILAIAN PREVENTION OF SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE (PSEA) UNICEF & FSSK UKM
 7. PEMBENTUKAN DASAR DAN KOD AMALAN PENCEGAHAN GANGGUAN SEKSUAL UKM
 8. PENUBUHAN JAWATANKUASA INTEGRITI PENYELIDIKAN UKM
 9. PEMBENTUKAN TATACARA PENGENDALIAN PIAWAI:
  1. TATACARA PERLINDUNGAN PEMBERI MAKLUMAT
  2. TATACARA PENGURUSAN ADUAN DAN PENGURUSAN SIASATAN
  3. TATACARA PELAKSANAAN OMBUDSMAN UKM