Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Galeri

Gallery Cover

Keynote Talk STACLIM2021

Tarikh: 01/07/2021
Foto oleh: 

Gallery Cover

Taklimat Program Sarjana IPI

Tarikh: 26/11/2020
Foto oleh: 

Gallery Cover

Seminar Program Data Alam Sekitar

Tarikh: 
Foto oleh: 

Gallery Cover

Bengkel Penulisan Makalah Sorotan

Tarikh: 15/09/2020
Foto oleh: