Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Galeri

Gallery Cover

Kolokium Penyelidikan IPI 2021

Tarikh: 
Foto oleh: 

Gallery Cover

Bengkel Penulisan Manuskrip

Tarikh: 13/08/2021
Foto oleh: 

Gallery Cover

Majlis Sekalung Budi, Jasamu Dikenang

Tarikh: 
Foto oleh: 

Gallery Cover

Keynote Talk STACLIM2021

Tarikh: 01/07/2021
Foto oleh: