Institut Perubahan Iklim

 Institute of Climate Change

PUSAT PENYELIDIKAN DI IPI

Menjalankan penyelidikan mengenai kesan perubahan global melalui penggunaan Sistem Maklumat Geografi(GIS) dan Penderiaan Jauh.

More

Pusat penyelidikan yang menjalankan pengajaran di peringkat pascasiswazah dan penyelidikan dalam bidang Sains, Teknologi, Aplikasi dan Tadbir Urus Angkasa.

More

Pusat penyelidikan bertujuan untuk memajukan pengetahuan mengenai asas fizikal dan impak perubahan iklim serantau, terutamanya Malaysia dan rantau Asia Tenggara.

More

Pusat penyelidikan dan repositori data alam sekitar dan perubahan iklim

More

PERSIDANGAN IPI 2024

STACLIM kembali lagi! Selepas diadakan secara maya pada tahun 2022, kami berbesar hati mengumumkan bahawa 6thΒ International Conference on Science and Technology Applications in Climate Change (STACLIM 2024)Β Β akan diadakan secara fizikal tahun ini dengan tema Β β€œFeeding the Future: Integrating Science into Climate Solutions”.

More