Institut Perubahan Iklim

 Institute of Climate Change

Hubungi Kami

Kami beroperasi di 2 bangunan iaitu di Bangunan Kompleks Penyelidikan (Pentadbiran) dan Bangunan Pusat Pencerapan Bumi (Pejabat untuk Pusat Penyelidikan Pencerapan Bumi, Pusat Sistem Perubahan Iklim Tropika)
 
Pentadbiran IPI
Aras 2 dan 3
Bangunan Kompleks Penyelidikan,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan,
MALAYSIA.
 
Telefon Pejabat Am: 03-8911 8484
Faks: 03-8911 8490
E-mel: pghikp@ukm.edu.my
Laman Web: www.ukm.my/ipi

 
Bangunan Pusat Pencerapan Bumi,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi,
Selangor Darul Ehsan,
MALAYSIA.