Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengenai Kami

Institut Perubahan Iklim ditubuhkan di atas penyatuan dan penggabungan ilmu di bawah tujahan iklim yang melibatkan 4 entiti berikut iaitu

VISI & MISI

Visi : Menjadi sebuah institusi pendidikan dan penyelidikan serta pusat rujukan bereputasi antarabangsa dalam bidang perubahan iklim dan sains angkasa.

Misi : Menerusi program pengajian dan aktiviti penyelidikan, institut ini akan meneroka dan menambahkan ilmu dan kepakaran yang diingini dalam bidang perubahan iklim dan sains angkasa untuk kemajuan dan kesejahteraan manusia.

OBJEKTIF

  • Untuk meletakkan Malaysia dalam dunia politik antarabangsa dalam hal-hal perubahan iklim dan isu yang berkaitannya.

  • Meningkatkan pengajaran di peringkat sarjana dan doktor falsafah dalam bidang iklim dan perubahan iklim tempatan dan global.

  • Membina dan meningkatkan kepakaran dan keupayaan universiti dan negara dalam bidang sains iklim dan perubahan iklim, meteorologi, klimatologi, sains atmosfera dan oseanografi, impak dan adaptasi melalui penyelidikan dan keluaran graduan sarjana sains, doktor falsafah dan pasca kedoktoran.

  • Menjadi institut penyelidikan inter disiplin dan rentas sempadan dalam menjalankan penyelidikan dan mendidik graduan yang terfokus dalam variabiliti iklim, perubahan ekosistem dan interaksi antara manusia dan alam semulajadi.

  • Menjadi pusat rujukan dalam dan luar negara bagi pengajaran, penyelidikan dan pembangunan teknologi terkini yang berkaitan dengannya.

  • Menjadi pusat depositori data dan pemantauan untuk semua hal-hal yang berkaitan dengan iklim dan perubahan iklim dan sekali gus berupaya menjana pendapatan melalui penyelidikan, perundingan, advokasi dan perundangan.