Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Perubahan Iklim

Majlis Syarahan Umum Kursi Perubahan Iklim UKM-YSD : Dasar Perubahan Iklim Negara: Cabaran dan Peluang

Tarikh: 16/04/2019 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Disampaikan oleh En. Jaya Singam Rajoo, Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Alam Sekitar & Perubahan Iklim (MESTECC).