Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Siri Seminar IPI : Research in Upper Physics Astrophysics in Iceland

Tarikh:  |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

Disampaikan oleh Prof. Dr. Gunlaugur Bjornsson, Science Institute, University of Iceland