Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Webinar IPI 2021 : Research Challenges at IPI During Covid-19 Pandemic

Tarikh: 24/06/2021 |  Foto oleh:  |  Kembali ke Indeks

The Institute for Climate Change (IPI) in collaboration with the Earth and Space Science Graduate Association were hosting a webinar as follows: Date: 24 June 2021 (Thursday) Time: 9.30am Title: Webinar IPI 2021 : Research Challenges at IPI During Covid-19 Pandemic