Tahniah! Ketua Pusat Pengurusan Alam Sekitar(EMC)

Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Wan Hanna Melini Wan Mokhtar di atas pelantikan sebagai Ketua Pusat Pengurusan Alam Sekitar(EMC). Seluruh warga IPI mengalu-alukan kedatangan Dr. ke dalam keluarga IPI.

#tahniah #emc #ipiukm