Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Kami Menghargai Setiap Usaha Anda!

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Tayaallen s/o Ramachandran

✨10/5/2022✨

Nama Pelajar : Tayaallen s/o Ramachandran
Tajuk Tesis: Development of Coding Based Metamaterial for C-and Ku-Band Applications
Penyelia Utama : Prof. Madya Dr. Mohammad Rashed Iqbal Faruque
Penyelia Bersama : Prof. Dr. Mohammad Tariqul Islam
Pengerusi: Prof. Madya Sr. Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani
Pemeriksa Luar: Dr. Teh Wai Leong
Pemeriksa Dalam: Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh
Wakil Jabatan: Prof. Madya Dr. Muzammil Jusoh

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Aisyah Marliza Muhmad Kamarulzaman

✨25/4/2022✨

Nama Pelajar : Aisyah Marliza Muhmad Kamarulzaman
Tajuk Tesis: Mengenal Pasti Indikator Kesan Terimpak Terhadap Pembalakan Terpilih Menggunakan Imej Pesawat Udara Tanpa Pemandu
Penyelia Utama : Ts. Dr. Wan Shafrina Wan Mohd Jaafar
Penyelia Bersama : Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud
Pengerusi: Prof. Madya. Ir. Dr. Norhana Arsad
Pemeriksa Luar: Prof. Madya Dr. Helmi Zulhaidi Mohd Shafri
Pemeriksa Dalam: Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said
Wakil Jabatan: Dr. Noorashikin Md Noor

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Nurul A’idah Bte Abd Rahim

✨14 Februari 2022✨

Nama Pelajar : Nurul A’idah Bte Abd Rahim
Penyelia Utama : Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud
Tajuk Tesis : Impak Kenaikan Aras Laut Terhadap Ciri-Ciri Hidrodinamik Persisiran Pantai Kelantan

Pengerusi : Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh Pengerusi
Pemeriksa Luar : Dr. Effi Helmy Bin Ariffin
Pemeriksa Dalam : Prof. Dato’ Ir. Ts. Dr. Othman A. Karim
Wakil Jabatan: Dr. Siti Norliyana Harun

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Sofea binti Ehsan

✨21 Oktober 2021✨

Nama Pelajar : Sofia binti Ehsan
Penyelia Utama : Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud
Tajuk Tesis : Economic Analysis of Vulnerability and Climate Change Adaptation: A Case Study of Selangor Coast

Pengerusi : Prof. Dr. Mohd. Nizam Mohd. Said
Pemeriksa Luar : Prof. Madya Dr. Haliza Rahman, UPM
Pemeriksa Dalam : Prof. Madya Dr. Fathin Faizah Said
Wakil Jabatan: Dr. Kuhan Chandru Balasanthiran

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Ahmed Mahfuz Tamim

✨30 April 2021✨

Nama Pelajar : Ahmed Mahfuz Tamim
Penyelia Utama : Prof. Madya Dr. Mohammad Rashed Iqbal Faruque
Tajuk Tesis : Development of Metasurface Based Electromagnetic Absorber for Microwave Region and Polarization Conversion In Terahertz Region
Pengerusi : Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh
Pemeriksa Luar : Prof. Dr. Yoshihide Yamada
Pemeriksa Dalam : Dr. Norsuzlin Mohd Sahar
Wakil Jabatan: Dr. Wee Hin Boo

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Johari Talib

✨2 Mac 2021✨

Nama Pelajar : Johari Talib
Penyelia Utama : Dr. Sabirin Abdullah
Tajuk Tesis : Kajian Pemilihan Frekuensi Gelombang Tinggi pada Radio Amatur di Semenanjung Malaysia
Pengerusi : Prof. Madya Dr. Sawal Hamid Ali
Pemeriksa Luar : Ts. Dr. Mohd Hezri Mohd Lwi @ Mokhtar
Pemeriksa Dalam : Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah
Wakil Jabatan: Dr. Teh Wai Leong

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Rishab Saxena

✨26 Februari 2021✨

Nama Pelajar : Rishab Saxena
Penyelia Utama : Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah
Tajuk Tesis : Lightning Prediction Using WRF Modelled LPI and Thermodynamic Indices at Peninsular Antarctica
Pengerusi : Prof. Madya Sr. Ts. Dr. Adi Irfan Che Ani
Pemeriksa Luar : Prof. Madya Sr. Dr. Tajul Ariffin Musa
Pemeriksa Dalam : Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh
Wakil Jabatan: Dr. Ooi Chel Gee

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Faiz Bin Arif

✨11 Februari 2021✨

Nama Pelajar : Faiz Bin Arif
Penyelia Utama : Prof. Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud
Tajuk Tesis : Model Ketinggian Berdigit Dari Pesawat Udara Tanpa Pemandu Dari Konfigurasi Dinamik
Pengerusi : Prof. Ir. Dr. Mandeep Singh Jit Singh
Pemeriksa Luar : Sr. Gs. Dr. Khairul Nizam Tahar
Pemeriksa Dalam : Dr. Lam Kuok Choy

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Muhammad Khairul Adib Bin Muhammad Yusof

✨10 Disember 2020✨

Nama Pelajar : Muhammad Khairul Adib Bin Muhammad Yusof
Tajuk Tesis : Hubung Kait Sifat Gempa Bumi dan Ciri Petanda Berdasarkan Kejanggalan Geomagent ULF
Penyelia Utama : Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah
Penyelia Bersama : Dr. Nurul Shazana Abdul Hamid & Dr. Suaidi Ahadi

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Wan Nur Arina Wan Mohd Nor

✨8 Mei 2020✨

Nama Pelajar : Wan Nur Arina Wan Mohd Nor
Penyelia Utama : Prof. Ir. Dr. Mardina Abdullah

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Asif Raihan

✨5 May 2020✨

Nama Pelajar : Asif Raihan
Penyelia Utama : Prof. Dr. Mohd Nizam Mohd Said dan Prof. Madya Dr. Rawshan Ara Begum

Peperiksaan Lisan (VIVA) Doktor Falsafah IPI : Kemal Maulana Alhasa

✨4 Ogos 2020✨

Nama Pelajar : Kemal Maulana Alhasa
Penyelia Utama : Dr. Mohd Shahrul Mohd Nadzir

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Syed Ahmad Fadhli

✨22 April 2020✨

Nama Pelajar : Syed Ahmad Fadhli
Penyelia Utama : Prof Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abdul Maulud

Peperiksaan Lisan (VIVA) Sarjana Sains IPI : Nur Sakinah Selamat

✨1 April 2019✨

Nama Pelajar : Nur Sakinah Selamat
Penyelia Utama : Prof Madya Sr. Dr. Khairul Nizam Abd Maulud
Tajuk Tesis : Penilaian Perubahan Garis Pantai Melalui Pendekatan · The Digital Shoreline Analysis System (DSAS).
Pemeriksa Luar : Prof Madya Dr Aizam
Pemeriksa Dalam : Dr Wan Hanna

CONNECT WITH US