Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Dr. Goh Thian Lai

BEng, MBA (UTM), MSc, PhD (UKM)
Tel: +6 03 8921 5668 I Fax: +6 03 8921 5490 I E-mail: gohthianlai@ukm.edu.my

Latar Belakang

Saya menyertai Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2013 sebagai pensyarah kanan dalam geomekanik dan geologi kejuruteraan.  Amalan geologi kejuruteraan di Malaysia pada ketika ini kurang mengambilkira  input geologi. Oleh kerana itu, saya memberi tumpuan dalam mempromosikan kepentingan faktor geologi dalam penilaian keselamatan dan rekabentuk jasad batuan. Pada masa ini, saya telah memperluaskan bidang penyelidikan saya kepada aliran debri dan bencana yang berkaitan dengan sedimen.

 

 

Kepakaran

 • Mekanik batuan
 • Kejuruteraan geologi
 • Penilaian kestabilan cerun
 • Geofizik
 • Geobencana
 • Penilaian jatuhan batuan
 • Mitigasi cerun batuan

 

Penyelidikan

 • Development of Constitutive Model of Limestone Under Stress
 • Quantification of suitability of limestone area for infrastructure development
 • Development of systematic approach of engineering geological assessment of highway rock slope stability in reduction of geohazard risk

 

Pengajaran

 • STAG3143 Mekanik Batuan & Hidrogeologi
 • STAG2092 Teknik Pemetaan Geologi
 • STAG3974 Latihan Ilmiah I
 • STAG3994 Latihan Ilmiah II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbitan Terpilih

 • Ainul Mardhiyah Mohd Razib, Goh Thian Lai, Nur Amanina Mazlan, Muhammad Fahmi Abdul Ghani, Tuan Rosli Tuan Mohamed, Abdul Ghani Md Rafek, Ailie Sofyiana Serasa,Yanlong Chen and Mingwei Zhang. 2018. A Systematic Approach of Rock Slope Stability Assessment: A Case Study at Gunung Kandu, Gopeng, Perak, Malaysia. Sains Malaysiana 47(7) : 1413–1421. http://dx.doi.org/10.17576/jsm-2018-4707-08
 • Goh Thian Lai, Wong Jia Mang, Abdul Ghani Md Rafek, Ailie Sofyiana Serasa, Nur Amanina Mazlan, Ainul Mardhiyah Mohd Razib, Azimah Hussin and Tuan Rosli Tuan Mohamed. 2018. Stability Assessment of Limestone Cave: Batu Caves, Selangor, Malaysia. Sains Malaysiana 47(1) : 59-66 .
 • Ailie Sofyiana Serasa, Goh Thian Lai, Abdul Ghani Rafek, Azimah Hussein, Lee Khai Ern, and Tuan Rusli Mohamed. 2017. Peak Friction Angle Estimation from Joint Roughness Coefficient of Discontinuities of Limestone in Peninsular Malaysia. Sains Malaysiana 46(2): 181-188.
 • Goh Thian Lai, Abdul Ghani Rafek, Ailie Sofyiana Serasa, Norbert Simon, Lee Khai Ern. 2015. Empirical Correlation of Uniaxial Compressive Strength and Primary Wave Velocity of Malaysian Schists. Electronic Journal Geotechnical Engineering 20: 1801-1812.
 • Goh Thian Lai, Abdul Ghani Rafek, Ailie Sofyiana Serasa, Norbert Simon, Lee Khai Ern. 2014. Empirical Correlation of Uniaxial Compressive Strength and Primary Wave Velocity of Malaysian Granites. Electronic Journal Geotechnical Engineering 19 (E) : 1063-1072.