Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Dr. Nor Shahidah Mohd Nazer

BSc (UKM), MSc (UKM), PhD (Glasgow)
Tel: +6 018 9635456 I E-mail: shahidahnazer@ukm.edu.my

Latar Belakang

Saya mendapat ijazah Doktor Falsafah daripada University of Strathclyde, Glasgow pada tahun 2016 dan menyertai Universiti Kebangsaan Malaysia sejurus selepas itu sebagai Pensyarah Universiti. Bidang penyelidikan saya tertumpu kepada tanah, khususnya tanah bermasalah. Buat masa ini, saya amat berminat dengan sifat rekahan kering tanah dan sedang menjalankan penyiasatan ke atas pengaruhnya sebagai “pemula” Geo-Bencana.

 

 

Kepakaran

 • Geologi Kejuruteraan
 • Mekanik Tanah
 • Geomorfologi
 • Sifat rayapan bahan berlempung

 

Penyelidikan

 • Sifat kelikatan geobahan lempung
 • Sistem Amaran Awal bagi tanah runtuh janaan hujan
 • Rekahan kering tanah terserak
 • Sifat tanah bermasalah (mendapan, hakisan, tanah jerlus, pencairan)
 • Sifat kejuruteraan dan pencirian reologi syal

 

Pengajaran

 • STAG1202 Geomorfologi
 • STAG1252/1033 Bahan Bumi
 • STAG2073/2092 Teknik Pemetaan Geologi
 • STAG3133 Mekanik Tanah
 • STAG3974 Latihan Ilmiah I
 • STAG3994 Latihan Ilmiah II
 • STAG 6224 Kejuruteraan Tanah
 • STAG 6213 Geologi Kejuruteraan

 

Direct shear box for stress relaxation

Analog model of spring and dashpot configuration

Similar model successfully inferred stress relaxation into creep response for landslide evaluation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerbitan Terpilih

 • Nazer, N.S.B.M., 2016. Viscous response in shear of clayey geomaterial (Doctoral dissertation, University of Strathclyde). Nazer, N.S.M. and Tarantino, A., 2016, September.
 • Creep response in shear of clayey geo-materials under saturated and unsaturated conditions. In E3S Web of Conferences (Vol. 9). Nazer, N.S.M., 2017.
 • Geohazard Modelling of Creeping Landslide by Mechanical-Analogue Model. SAINS MALAYSIANA, 46(12), pp.2325-2329.