Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Kepakaran

Prof. Dr. Mohd. Talib Latif (Pengerusi)

 •  Profesor VK7
 •  +603 8921 3357
 •  talib@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kimia atmosfera dan pencemaran udara


Prof. Dr. Che Abd Rahim Mohamed

 •  Profesor VK6 (DS)
 •  013-335 1311
 •  carmohd@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geo-radiokimia marin berkaitan oseanografi marin, kimia marin, pencemaran marin, radiokimia marin, biogeokimia marin, geochronogi marin, paleo-oseanografi, sedimentologi marin dan interaksi lautan-atmosfera.


Prof. Dr. Zaidi Che Cob

 •  Profesor VK7
 •  +603 8921 3400 / 012 248 4901
 •  zdcc@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Seorang ahli ekologi marin, dengan kepakaran dalam invertebrata marin, khususnya macrobentos. Fokus penyelidikan terutamanya dalam meneroka aspek biologi, ekologi dan dinamik spesies marin dalam persekitaran semulajadi.


Prof. Dr. Ahmad Abas Kutty

 •  Profesor VK7
 •  012-354 4167
 •  abas@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
berpengetahuan dalam pengurusan ekosistem akuatik melibatkan penilaian kualiti air, pencemaran dan biodiversiti ikan, makroinvertebrat bentik, zooplankton dan fitoplankton. berpengalaman menjalankan penilaian ekosistem menggunakan konsep pemonitoran biologi dan simulasi pemodelan QUAK2K.


Prof. Dr. Marlia Mohd. Hanafiah

 •  Profesor VK7
 •  +603 8921 5865
 •  mhmarlia@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Penilaian Kitar Hayat (LCA), Jejak Karbon, Kejuruteraan Alam Sekitar dan Kelestarian


Prof. Madya Dr. Masni Mohd. Ali

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  012-649 3598
 •  masni@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan dalam forensik alam sekitar, biogeokimia marin dan pencemaran marin.


Prof. Madya. Ts. Dr. Mohd Hariri Arifin

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 5657
 •  hariri@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geothermal dan geofizik


Prof. Madya Dr. Muzzneena Ahmad Mustapha

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 3472 / 019-255 6654
 •  muzz@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan dalam aplikasi penderiaan jauh dan Sistem Maklumat Geografi kepada warna lautan dan pemeliharaan dan pengurusan ekosistem pantai dan marin.


Prof. Madya Dr. Tukimat Lihan

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  019-255 6652
 •  matt@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran penyelidikan berkaitan aplikasi penderiaan jauh dan GIS dalam penentuan potensi hakisan tanih, pengesanan plum sungai dan kesesuaian habitat dan rangkaian ekologi hidupan liar.


Prof. Madya Dr. Wan Zuhairi Wan Yaacob

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 5390
 •  yaacobzw@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Penyelidikan saya memfokuskan kepada bahan geologi sebagai sorben pencemar semula jadi (Geo-sorben), pergerakan bahan cemar dalam tanah dan air bawah tanah, saliran lombong asid, pemulihan tanah tercemar, Penilaian Tapak Alam Sekitar (ESA), permodalan air bawah tanah (MODFLOW FLEX) dan kestabilan tanah runtuh dan permodelan cerun (OASYS ).


Prof. Madya Dr. Habibah Hj Jamil

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 2398
 •  bib@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bidang kepakaran geokimia batuan, tanah dan sedimen. Bidang kajian tertumpu kepada sedimen Kuaterner, merangkumi asalan, sekitaran pengenapan sedimen, kandungan, dan geokimia sedimen. Kebanyakan penyelidikan beliau melibatkan logam berat di sawah padi, sumber air tanah, perubahan iklim kuno, potensi ekonomi enapan plaser, dan analogi sistem petroleum.


Prof. Madya Dr. Zulfahmi Ali Rahman

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  012-665 2695
 •  zarah1970@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geosains sekitaran dan gunaan.


Prof. Madya Dr. Azimah Hussin

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  019-314-7090
 •  haqqim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Mineral Industri


Prof. Madya Dr. Mohd. Shahrul Mohd. Nadzir

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  019-681 4865
 •  shahrulnadzir@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bidang kualiti udara dan perubahan iklim.


Prof. Madya. Dr. Ramlan Omar

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 3314
 •  rbo@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Mikropaleontologi sekitaran


Prof. Madya Dr. Liew Ju Neng

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 4940
 •  juneng@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Permodelan atmosfera dan lautan, perubahan iklim, dinamik iklim rantauan.


Prof. Madya Dr. Azhar Abdul Halim

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 3038
 •  azharhalim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Rawatan air dan air sisa, kualiti air, kimia alam sekitar.


Prof. Madya Dr. Azman Abdul Rahim

 •  Pensyarah Universiti DS54
 •  +603 8921 3038
 •  abarahim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepelbagaian biologi, taksonomi, invertebrat, kepelbagaian spesies, ekologi marin, kepelbagaian marin, ilustrasi saintifik, ekologi bentik, selaman saintifik, fotografi bawah air, Crustacea, Isopoda, Amphipoda, Mysids.


Dr. Shahriman Mohd Ghazali @ Fauzi

 •  Pensyarah Universiti DS52
 •  
 •  shahriman@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Bioakustik Marin, Arkeologi Marin


Dr. Ester Salimun

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 5397
 •  ester@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kepakaran dalam klimatologi, keragaman iklim antara-tahunan dan permodelan iklim. Kajian tentang impak dan telehubungan keragaman iklim ke atas taburan hujan di Asia Tenggara. Turut mengkaji ciri-ciri cuaca ekstrim di Malaysia.


Dr. Azrin Azmi

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  011-1234 5092
 •  rin@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Mikropaleontologi


Dr. Goh Thian Lai

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  019-312 7650
 •  gohthianlai@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geobahaya, geomekanik, fizik batuan, jatuhan batuan, mitgasi jatuhan batuan, kestabilan cerun dan kestabilan gua


Dr. Hani Kartini Agustar

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 3804
 •  hani_ag@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Parasitologi


Dr. Herryawan Ryadi Eziwar Dyari

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 4813
 •  herry@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Biologi Sel


Dr. Khairiatul Mardiana Jansar

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  012-679 9583
 •  mardiana@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kimia Sekitaran


Dr. Khoo Mei Ling

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  meilingkhoo@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Biologi pembiakan dan pemakanan ikan hiasan marin


Dr. Mohammad Rozaimi Jamaludin

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 4433 / 012-796 2797
 •  mdrozaimi@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Minat saya menjurus kepada bidang biologi dan ekologi rumput laut, ekologi rumpai laut, dan karbon biru.


Dr. Mohd. Rozi Umor

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 3156 / 012-912 5382
 •  umor@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Petrogenesis batuan igneus


Dr. Muhammad Syafiq Musa

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  019-787 9632
 •  syafiqmusa@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Fokus penyelidikan tertumpu pada kesan tekanan alam sekitar antropogenik (perubahan iklim, mikroplastik, pencemaran marin) terhadap eko-fisiologi dan aspek biologi ikan marin dan spesies akuatik.


Dr. Nor Shahidah Mohd. Nazer

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  018-963 5456
 •  shahidahnazer@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi kejuruteraan, geobencana, mekanik tanah


Dr. Norasiah Sulaiman

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  017-211 1127
 •  norasiahs@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Structural Geology, Tectonics & Geohazards.


Dr. Norbert Simon

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  019-228 5647
 •  norbsn@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Berminat dalam bidang geobencana dan geopemuliharaan.


Dr. Norfazrin Mohd. Hanif

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  013-584 2585
 •  norfazrin@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kimia atmosfera


Dr. Norsyafina Roslan

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  017-556 3786
 •  finalan@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pencirian akuifer batuan teretak dan pemodelan air bawah tanah.


Dr. Nurul `Ain Ab. Jalil

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  019-217 0116
 •  nurulain@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Pengurusan sisa pepejal, rawatan sisa pepejal secara biologi menggunakan kaedah bio-pengeringan, kaedah pengomposan, dan kajian penukaran sisa kepada tenaga daripada sisa pertanian.


Dr. Nurul Afifah Mohd Radzir

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603-8921 5659 / 012-922 4199
 •  nurulafifah@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Kajian dan khidmat kepakaran adalah dalam Sedimentologi, Stratigrafi dan Petroleum Geologi. Pengkhususan aplikasi adalah dalam eksplorasi sumber mineral (pasir), perangkap dan penyimpanan karbon, petrofizik dan pencirian takungan hidrokarbon.


Dr. Nurul Yuziana Mohd Yusof

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  yuziana@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan


Dr. Suriyanti Su Nyun Pau

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  suriyanti@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Sistematik dan fisiologi microalga merbahaya.


Dr. Wan Mohd. Razi Idris

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  +603 8921 3456
 •  razi@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan


Dr. Suraya Hilmi Hazim

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  surayahazim@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi, volcanologi, petrologi


Dr. Muhammad Taqiuddin Zakaria

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  taqiuddin@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geofizik Eksplorasi


Dr. Mohd. Basril Iswadi Basori

 •  Pensyarah Universiti DS51
 •  
 •  basril@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi ekonomi, geokimia gunaan, metalogeni dan tektonik.


Puan Marilah Sarman

 •  Pensyarah Universiti DS45
 •  +603 892 1498
 •  marilah@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Geologi pemuliharaan


En. Muhammad Ashahadi Dzulkafli

 •  Pensyarah Universiti DS45
 •  
 •  ashahadi@ukm.edu.my
 •  UKM Sarjana

Pengkhususan
Paleontologi