Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Fasiliti

Muzium Geologi (Aras 2)

Perpustakaan Geologi (Aras 1)

Galeri Geologi (Aras G)

Arkib Pak Tjia (Aras 1)

Bilik Pascasiswazah (Aras 2)

Kawasan santai (Setiap aras, bersebelahan tangga)