Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Makmal

Makmal Mekanik Batuan

Makmal Centrifuge

Makmal Sedimentologi

Makmal Petrologi/Petrografi

Makmal Mineral