Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Prof. Madya Dr. Habibah Jamil

BSc (UKM), MSc (Aberdeen), PhD (UKM)
Tel: +6 03 8921 5659 I Fax: +6 03 8921 5490 I E-mail: bib@ukm.edu.my

Latar Belakang

 

Saya mula berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pensyarah Geologi pada tahun 2005 selepas menerima ijazah PhD dalam bidang geologi. Bidang kajian saya merangkumi geokimia batuan, tanah dan sedimen. Penyelidikan yang ditekuni ialah geologi mendapan Kuaterner, termasuk aspek asalan, sekitaran pengendapan, kandungan, stratigrafi dan geokimia mendapan tersebut. Kebanyakan kajian di atas berkaitan dengan kajian logam berat di kawasan penanaman padi, sumber air tanah, perubahan iklim kuno dan potensi ekonomi mendapan plaser.

 

 

 

Kepakaran

 • Geokimia batuan
 • Tanah dan sedimen
 • Geologi kuartener
 • Geologi petroleum

 

Penyelidikan

 • Taburan dan pengumpulan logam berat di kawasan pertanian.
 • Geologi Kuartener di Semenanjung Malaysia.

 

Pengajaran

 • STAG1092 Asas Peta Geologi
 • STAG3974 Latihan Ilmiah I
 • STAG3994 Latihan Ilmiah II
 • STAG2043 Geokimia
 • STAG3213 Geologi Petroleum
 • STAG3113 Geologi Ekonomi dan Mikroskopi Bijih
 • STAG3043 Geokimia Gunaan & Penganggaran Longgokan
 • STAG2243 Latihan Pemetaan
 • STAG3203 Geologi Malaysia

 

Penerbitan Terpilih

 • Arifin, M. H., Kayode, J. S., Azahar, M. A., Jamil, H. & Sabri, S. F. A., (2018). Data for in-situ industrial site characterization with the applications of combined subsurface and surface mapping. Data in Brief. 18, 1864-1868.
 • Cheuk Yan Tam, Yongqiang Zong, Kamaludin bin Hassan, Hamlee bin Ismal, Habibah Jamil, Haixian Xiong, Patrick Wu, Yiying Sun, Guangqing Huang, Zhuo Zheng, (2018). A below-the-present late Holocene relative sea level and the glacial isostatic adjustment during the Holocene in the Malay Peninsula. Quaternary Science Reviews. 201, 206-222.
 • Muhammad Rendana, Wan Mohd Razi Idris, Sahibin Abdul Rahim, Zulfahmi Ali Rahman, Tukimat Lihan Dan Habibah Jamil. (2018). Reclamation of Acid Sulphate Soils In Paddy Cultivation Area With Organic Amendments. – AIMS Agriculture And Food. 3(3), 358-371.
 • Zarime, N. A., Wan Yaacob, W. Z. & Jamil, Habibah, (2019). Decolourization-of-anionic-dye-by-activated-carbon-supported-nano. Chemical Engineering Transactions. 73, p. 85-90.
 • Zarime, N. A., Wan Yaacob, W. Z. & Jamil, Habibah, (2019). Degradation Of Anionic Dye (Acid Orange II) By Bentonite Supported Nano-Zero Valent Iron. – Asian Journal of Chemistry. 31 (6), 1305-1310.