Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar

Wan Mohd Razi Idris

Dr. Wan Mohd Razi Idris

BSc, MSc, PhD (UKM)

Tel: +6 03 8921 3456 I Fax: +6 03 8925 3357 I E-mail: razi@ukm.edu.my

Latar Belakang

Saya mula berkhidmat di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada tahun 2007 sebagai Tutor dan pensyarah pada tahun 2008. Saya adalah pensyarah kanan di Fakulti Sains dan Teknologi. Bidang penyelidikan saya pada masa ini tertumpu kepada bidang sains tanah yang berkaitan dengan kualiti tanah, pengurusan dan kesuburan tanah, pemuliharaan tanah, penilaian kesesuaian tanah untuk pertanian menggunakan sistem pakar, penggunaan baja organik untuk kelestarian pertanian, pemulihan tanah jerlus dan penilaian risiko sekitaran kawasan bekas lombong.

 

 

 

 

 

Kepakaran

 • Sains Tanih Sekitaran
 • Penialaian Risiko dan Impak Sekitaran Kawasan Perlombongan
 • Penilaian Kesesuaian Tanah Pertanian
 • Hakisan Tanih
 • Aplikasi Sistem Maklumat Geografi (GIS)
 • Kualiti Air dan Hidrologi

Penyelidikan

 • Penilaian Tanah Marginal untuk kelestarian Pertanian di Malaysia
 • Penilaian Variasi dan Impak Perubahan Iklim ke atas Ekosistem Kelapa Sawit

Pengajaran

 • STAE 1413 Asas Fizik Bumi
 • STAE 2033 Sains Tanih Sekitaran
 • STAE 2233 Pengenalan Penderiaan Jauh dan GIS
 • STAE 2532 Mineral dan Batuan
 • STAE 3202 Penggunaan dan Penilaian Tanah
 • STAE 3213 Hidrologi dan Geokimia Sekitaran
 • STAL 3053 Pengenalan Penderiaan Jauh Sekitaran
 • STAE 3992 Latihan Ilmiah I
 • LMCK 2711 Tanggungjawab Alam Sekitar
 • STAE 2252 Hidrologi
 • STAE 2342 Pemetaan dan Geomorfologi Sekitaran
 • STAE 2352 Penderiaan Jauh dan GIS Lanjutan
 • STAE 3232 Bencana Alam
 • STAE 3996 Latihan Ilmiah II
 • STAP 6014 Penerokaan Sumber Alam

Penerbitan Terpilih:

 • A.R Sahibin, J. Shamshuddin, C.I. Fauziah, O. Radziah, I. Wan Mohd Razi, M.S.K Enio.  (2019).  Impact Of Mg Rich Synthetic Gypsum Application On The Environment And Palm Oil Quality.  – Science Of The Total Environment. 
 • Muhammad Rendana, Wan Mohd Razi Idris, Sahibin Abdul Rahim, Zulfahmi Ali Rahman,Tukimat Lihan & Habibah Jamil.  (2019).  Effects Of Organic Amendment On Soil Organic Carbon In Treated Soft Clay In Paddy Cultivation Area.  – Sains Malaysiana..
 • Ahmad Hayaton Jamely Mohd Salehuddin, Eli Syafiqah Aziman, Che Nor Aniza Che Zainul Bahri, Muhamad Amirul Rafiq Ahmad Affendi. Wan Mohd Razi Idris, Aznan Fazli Ismail.  (2019).  Kajian Keberkesanan Pengekstrakan Torium Daripada Larutan Asid Hidroklorik Menggunakan Di(2-Etilheksil) Asid Fosforik (D2EHPA).  – Sains Malaysiana. 
 • Roslaili Abdul Aziz, Sahibin Abd Rahim, Ismail Sahid, Wan Mohd Razi Idris & Md. Atiqur Rahman Bhuiyan (2015). Determination of Heavy Metals Uptake in Soil and Paddy Plants. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences.15 (2): 161-164.
 • Muhammad Rendana, Sahibin Abdul Rahim, Wan Mohd Razi Idris, Tukimat Lihan & Zulfahmi Ali Rahman (2015). CA-markov for predicting land use changes in tropical catchment area: A case study in Cameron Highland, Malaysia. Journal of Applied Sciences. 15 (4):689-695.