BENGKEL PERLAKSANAAN DIPLOMA EKSEKUTIF (PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN MAKANAN)

BENGKEL PERLAKSANAAN DIPLOMA EKSEKUTIF (PENGURUSAN KEBERSIHAN DAN KESELAMATAN MAKANAN) BIL. 1 BERSAMA PIHAK UNIPEQ SDN BHD
Tarikh: 18-19 Mei 2023
Tempat: Bangi Resort Hotel