JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Food Processing and Engineering

Food Processing and Engineering Research Group

Kumpulan Penyelidikan Pemprosesan & Kejuruteraan Makanan

Kluster Penyelidikan:
Research Cluster

Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

 

Kata Kunci:
Keywords:

 1. Kejuruteraan Makanan / Food engineering 
 2. Biopemprosesan Makanan/ Food bioprocessing 
 3. Teknologi Pemprosesan Makanan / Food processing technology
 4. Biobahan Makanan / Food biomaterial
 5. Biokefungsian Makanan / Food biofunctionality

Bidang Penyelidikan:
Research Area:

Teknologi Pemprosesan Makanan / Food Processing Technology

SINOPSIS:

Melibatkan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan bioproses makanan kepada teknologi fermentasi mikrobial dan teknologi pemprosesan huluan sehingga kepada hiliran

 

 • PROF. MADYA TS. DR. SAIFUL IRWAN ZUBAIRI  (KETUA)
 • PROF. MADYA DR. SALMA MOHD YUSOP
 • DR. ZALIFAH MOHD KASIM
 • DR. HASLANIZA HASHIM
 • DR. MOHAMED YUSUF MOHAMED NAZIR
 • DR. NURFATIMAH MOHD THANI
 • DR. NUR HIDAYAH JAMAR
 • PROF. MADYA IR DR. SHUHAIDA HARUN
 • PROF. MADYA DR. NORLIZA ABD RAHMAN
 • TS. DR. DARMAN NORDIN
 • DR. SITI SHAHARA ZULFAKAR
 • CIK ZAINUN NURZAHIM