JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Food Microbiology & Biotechnology​

Food Microbiology and Biotechnology Research Group

Kumpulan Penyelidikan Mikrobiologi dan Bioteknologi Makanan

Kluster Penyelidikan:
Research Cluster

Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

 

Kata Kunci:
Keywords:

 1. Miroorganisma Bermanfaat / Beneficial Microorganisms
 2. Fermentasi / Fermentation
 3. Mikroorganisma Patogen / Pathogenic Microorganisms
 4. Keselamatan Makanan / Food Safety
 5. Kelestarian /  Sustainability

Bidang Penyelidikan:
Research Area:

Mikrobiologi Makanan, Teknologi Fermentasi, Keselamatan Makanan / Food Microbiology, Fermentation Technology, Food safety

SINOPSIS:

Kumpulan penyelidikan ini memfokuskan kepada dua cabang penyelidikan. Cabang penyelidikan pertama berkaitan penghasilan makanan / ramuan makanan berkualiti menggunakan teknologi mikroorganisma dan fermentasi. Ini termasuklah kajian berkaitan penggunaan mikroorganisma bermanfaat bagi menghasilkan sebatian biokimia yang berkualiti tinggi seperti asid laktik, selulosa bakteria, asid lemak tidak tepu dan produk makanan berasaskan bahan tempatan seperti minuman berkultur dan yogurt. Potensi inovasi penggunaan semula bahan buangan dari industri makanan dan pertanian seperti sisa kulit nenas, tandan kosong kelapa sawit dan sabut kelapa oleh mikroorganisma berfungsi turut dikaji bagi memastikan kelestarian dalam menghasilkan makanan berkualiti. Bagi cabang penyelidikan kedua, fokus kajian lebih terarah kepada keselamatan makanan yang berpunca daripada mikroorganisma perosak dan berbahaya. Ini termasuklah kajian mengenai pengesanan, pemencilan dan pengenalpastian mikroorganisma patogen dan perosak serta toksinnya di dalam makanan yang boleh menyebabkan keracunan dan kerosakan makanan.

 

 • Ts. Dr. Nurul Aqilah Mohd Zaini (KETUA)
 • Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat
 • Prof. Dr. Sahilah Binti Abd. Mutalib
 • Dr. Mohamed Yusuf Bin Mohamed Nazir
 • Dr. Maimunah Mohd Ali
 • Ts. Dr. Abdullah Amru Bin Indera Luthfi 

Research Group Activities:

Research collaboration discussion with AgroBiotech Institute (ABI) on 18th August 2023.
Research Group Seminar at Bangi REsort Hotel on 20th June 2023.