JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Functional Food

Functional Food Research Group

Kumpulan Penyelidikan Makanan Fungsian

Kluster Penyelidikan:
Research Cluster

Sumber Lestari, Alam Sekitar dan Kehidupan Pintar

 

Kata Kunci:
Keywords:

 1. Makanan Fungsian / Functional Food
 2. Kimia dan Biokimia makanan / Food Chemistry and Biochemistry
 3. Bio-pemprosesan / Bioprocessing
 4. Pembungkusan dan jangka hayat makanan / Food Packaging and Shelf-life
 5. Sumber kurang-digunakan untuk penghasilan makanan / Underutilised Resources for Food Production

Bidang Penyelidikan:
Research Area:

Kimia dan Biokimia Makanan / Food Chemistry and Biochemistry

SINOPSIS:

Kumpulan penyelidikan Makanan Fungsian ini telah ditubuhkan untuk menjalankan penyelidikan multidisiplin yang melibatkan analisis kimia dan bioaktiviti sebatian dan ingredien makanan. Bidang penyelidikan kumpulan ini melibatkan inovasi makanan dan ingredien fungsian yang memberi manfaat kepada manusia dan berpotensi untuk dikomersialkan. Dengan menggunakan bahan mentah tempatan terutamanya daripada sumber kurang-digunakan, kumpulan ini berhasrat untuk meluaskan potensi penggunaan sumber tempatan dari Malaysia untuk meningkatkan ekonomi dan kemampanan sektor makanan.

 • Prof. Ts. Dr. Wan Aida Binti Wan Mustapha (KETUA)
 • Prof. Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe 
 • Ts. Dr. Noor Soffalina Sofian Seng 
 • Ts. Dr. Noorul Syuhada Mohd Razali 
 • Dr. Hafeedza Abdul Rahman 
 • Dr. Nurfatimah Mohd Thani