Innovative Food Product Development Competition 2023

Innovative Food Product Development Competition 2023. The theme for this year’s competition is “Exploration of Underutilised Food Ingredients”.
Tahniah diucapkan pensyarah pengajar kursus STKM3113 Pembangunan Produk Makanan dan pelajar atas kejayaan menghasilkan produk-produk yang menarik dan berkualiti.
Terima kasih diucapkan kepada kepada semua juri luar dan dalaman atas komen dan cadangan penambahbaikan kepada pelajar. Juga, ucapan penghargaan kepada Pusat Inovasi Teknologi Manisan UKM – MANIS atas tajaan hadiah pelajar KESAMAP atas kejayaan penganjuran program.