Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia / Benchmark Visit by the Food Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Universiti Sains Islam Malaysia

Lawatan Penanda Aras oleh Program Bioteknologi Makanan, Fakulti Sains dan Teknologi, Universiti Sains Islam Malaysia ke Jabatan Sains Makanan,  FST, UKM pada 8 Disember 2022.

Lawatan ini diketuai oleh Dr. Nur Zazarina Ramly, Ketua Program (Bioteknologi Makanan), USIM.

_____________________________________________________________

Benchmark Visit by the Food Biotechnology Program, Faculty of Science and Technology, Universiti Sains Islam Malaysia to the Department of Food Sciences, FST, UKM on 8 December 2022.

This benchmarking visit was led by Dr. Nur Zazarina Ramly, Head of Program (Food Biotechnology), USIM.