Ucapan tahniah / Congratulations

Ucapan tahniah kepada Prof Madya Ts. Dr. Lim Seng Joe di atas perakuan gelaran Teknologis Professional (Ts.) dalam bidang Teknologi Makanan berkuatkuasa pada 29 Disember 2022.