Ucapan Tahniah / Congratulations

Tahniah diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Salma Mohamad Yusop di atas kenaikan pangkat Profesor Madya Gred DS54.

 

Congratulations to Prof. Associate Dr. Salma Mohamad Yusop on promotion to the rank of Associate Professor Grade DS54.