Bahasa

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Institut Kajian Etnik (KITA)

Penyelaras baharu Kursus RERE6014 Kaedah Penyelidikan (Kajian Etnik)

Sukacita dimaklumkan pelantikan baharu Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Sobhi Ishak sebagai Penyelaras baharu Kursus RERE6014 Kaedah Penyelidikan (Kajian Etnik) berkuatkuasa mulai Semester 2 Sesi

Taklimat Pelajar Baharu KITA Sem. 2 Sesi 2021/2022

Taklimat Pelajar Baharu KITA Sem. 2 Sesi 2021/2022 Sukacita dimaklumkan bahawa Institut Kajian Etnik (KITA) akan mengadakan satu sesi taklimat untuk pelajar-pelajar baharu KITA bagi