Dr. Nur Atiqah Tang Abdullah

Felo Penyelidik

Bidang Kepakaran Sosiologi Politik; Kajian Kewarganegaraan

Tel.: +603-89214721 • E-mel: atiqah@ukm.edu.my