Prof. Dr. Kartini Aboo Talib @ Khalid

Timbalan Pengarah

Bidang Kepakaran: Analisis Polisi; Parti Politik; Kajian Perbandingan; Gender dan Masyarakat Sivil

Tel.: +603-89213612 • E-mel: tpghkita@ukm.edu.my / k_khalid@ukm.edu.my

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 05 Ogos 2021