Prof. Madya Ts. Dr. Mohd. Sobhi Ishak

Felo Penyelidik Kanan

Bidang Kepakaran: Media Massa Malaysia dan Media Baharu; Pemodelan dan Pengukuran Sosial; Media, Budaya dan Masyarakat (termasuk Komunikasi, Khalayak dan Identiti Kebudayaan, Gender, Kanak-Kanak dan Warga Emas)

Tel.: +603-89214771

E-mel: msobhi@ukm.edu.my / msobhikita@gmail.com

Vitae Kurikulum

Dikemas kini: 16 Julai 2021