12 Subjek di UKM adalah antara 200 di Dunia


12 mata pelajaran yang ditawarkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) diiktiraf antara 200 terbaik dunia oleh 2020 World University Rankings by Subjek (2020 QS WURS) yang diumumkan pada 4 Mac lepas.

Subjek tersebut adalah Senibina/ Alam Bina, Bahasa Inggeris & Sastera (dalam kategori Seni & Kemanusiaan), Kejuruteraan-Kimia, Kejuruteraan-Sivil & Struktural, Kejuruteraan-Elektrik & Elektronik dan Kejuruteraan-Mekanikal, Aeronautical & Manufacture (dalam kategori Kejuruteraan & Teknologi), Farmasi & Farmakologi (dalam kategori Sains Kesihatan dan Perubatan), Geografi (dalam kategori Sains Semula Jadi), Perakaunan & Kewangan, Pengajian Media & Komunikasi, Pendidikan dan Sosiologi (dalam kategori Sains Sosial dan Pengurusan).

Menurut 2020 QS WURS, tujuh mata pelajaran yang ditawarkan oleh UKM iaitu Linguistik, Bahasa Moden (Modern Language), Perubatan, Pengajian Media & Komunikasi, Pendidikan, Undang-Undang dan Sosiologi berada di kedudukan ke-2 di Malaysia. Secara keseluruhan, dalam semua lima kategori subjek, juga dikenali sebagai mata pelajaran umum, UKM berada pada lima universiti tempatan teratas dengan kedudukan kedua dalam kategori Seni & Kemanusiaan.

QS WURS mengikut subjek merangkumi 1,369 institusi dan tiga bidang pengajian umum UKM berada di kedudukan 250 teratas dunia iaitu Seni & Kemanusiaan, Kejuruteraan & Teknologi dan Sains Sosial & Pengurusan. Dengan kedudukan ke 250 teratas, ini menunjukkan bahawa ahli akademik dalam bidang-bidang tersebut terkenal di dalam dan di luar negara dan sentiasa menjadi sebutan dalam menghasilkan jurnal H-index. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan lebih 60 peratus graduan UKM menerima permintaan tinggi daripada pihak industri.

Sebagai sebuah universiti penyelidikan, UKM berpegang teguh pada status universitinya yang komprehensif dengan mempunyai kedudukan dalam kesemua lima mata pelajaran umum dan menjadi yang terbaik dalam bidang Kejuruteraan & Teknologi serta menunjukkan fokus sejajar dengan Rancangan Pendidikan Malaysia yang menekankan pada sains, teknologi dan Revolusi Industri 4.0.

UKM yang ditubuhkan pada tahun 1971 merupakan Universiti Kebangsaan yang telah dianugerahkan sebagai universiti penyelidikan pada tahun 2006 oleh Kerajaan Malaysia dan sejak itu universiti ini telah membina nama baiknya dalam Institusi Pengajian Tinggi Malaysia.

Dengan ditempatkan dalam kalangan universiti terkemuka di dunia dan berada di lima universiti teratas di dalam negara, UKM akan terus menjadi sebuah institut pendidikan berkualiti tinggi dan mengejar kecemerlangan dalam penyelidikan inovatif untuk masa depan.