Institusi Penyelidikan Di Bangi Sahut Saranan Kerjasama Dengan UKM

Institutes In Bangi Laud UKM’s Offer For Collaboration1Oleh Saiful Bahri Kamaruddin
Foto Shahiddan Saidi

BANGI, 16 Mac 2015 – Beberapa institusi penyelidikan dan latihan di sekitar Bangi berminat untuk mengadakan kerjasama pelbagai bidang dengan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Suatu majlis Sesi Interaksi Santai UKM Bersama Institut Penyelidikan dan Latihan di Sekitar Bangi telah berlangsung di sini hari ini di mana institusi yang hadir bersetuju gabungan kepakaran UKM dan kemudahan yang ada di beberapa institusi itu dapat menghasilkan kerjasama yang baik dan berfaedah.

Majlis yang julung kali diadakan itu dianjurkan oleh Pejabat Hubungan Industri dan dirasmikan oleh Naib Canselor Prof Datuk Dr Noor Azlan Ghazali. Ia bertujuan memberi ruang kepada UKM bertemu dan berinteraksi dengan semua institusi yang ada di Bangi.

Antara wakil institusi yang hadir ialah Timbalan Ketua Pengarah (Teknikal) Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia (MINT) Dr Mohd Ashhar Hj Khalid dan Komandan Akademi Latihan Pertahanan Awam (ALPHA) Kol Abdul Wahab Rahim.

Turut hadir di perjumpaan itu adalah wakil-wakil dari Akademi Percukaian Malaysia, Institut Penilaian Negara (INSPEN), TNB Research Sdn Bhd dan Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan Negara (ILKAP).

Prof Noor Azlan menggambarkan Bangi sebagai suatu kawasan yang mempunyai paling ramai kepakaran PhD di Malaysia. Mereka boleh dipelawa oleh pelbagai institusi di persekitaran Bangi untuk bekerjasama menggunakan kepakaran masing-masing.

Beliau yakin kerjasama antara pakar-pakar mereka boleh membuka ruang untuk faedah bersama. “Terdapat kepadatan, jarak dekat dan pembahagian di Bangi” dan mungkin pada satu hari nanti Bangi boleh diisytiharkan sebagai Pusat Pengetahuan Asia Tenggara.

Dr Ashhar berkata MINT – kini Agensi Nuklear Malaysia – dan UKM boleh meningkatkan kerjasama dalam penyelidikan tenaga nuklear yang mana kepakaran universiti amat dihargai.

“Saya cadang kolaborasi dalam penggunaan particle accelerator bersama Jabatan Sains Nuklear. Kita ada reaktor dan pusat radiasi serta kemudahan makmal nuklear lain yang juga diguna oleh pelajar UKM,” kata Dr Ashhar.

Kol Abdul Wahab pula berkata pihaknya sanggup melatih kakitangan atau sukarelawan UKM dalam aspek pengetahuan serta tindakan Pertahanan Awam bagi membolehkan mereka  melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana ditetapkan oleh pihak pengurusan universiti dari masa ke semasa.

“ALPHA merancang dan menjalankan kursus di peringkat pusat  sama seperti pegawai tetap dan anggota Angkatan Pertahanan Awam bagi meningkatkan kefahaman, kecekapan dan kemahiran dalam segala aspek Pertahanan Awam,” katanya.

Kol Abdul Wahab menyambut baik saranan Prof Noor Azlan untuk menjalin kerjasama antara UKM dan institusi.

Timbalan Naib Canselor (Jaringan Industri dan Masyarakat)  Prof Dr Imran Ho Abdullah serta para dekan atau wakil-wakil fakulti dan pusat penyelidikan UKM turut hadir di majlis itu.
ukmnewsportal-bm