Kerjasama UKM-Arkib Negara Malaysia Pelihara Pembangunan Sumber dan Penyelidikan


Oleh Asmahanim Amir
Foto Izwan Azman

BANGI, 20 Februari 2018 – Univesiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Arkib Negara Malaysia (ANM) mengukuhkan kerjasama strategik dalam pembangunan sumber dan penyelidikan melalui pemeteraian Memorandum Persefahaman (MoU) antara dua-dua organisasi itu baru-baru ini.

Pro-Naib Canselor (Penjanaan dan Prsarana), Prof Dato’ Dr Nor Ghani Md Nor berkata, melalui MoU itu, banyak bidang boleh diteroka secara keuntungan bersama oleh kedua-dua pihak.

“Antaranya ialah penempatan pelajar dalam latihan industri, penyelidikan pensyarah dan pelajar, latihan dan bengkel bagi pegawai dan kakitangan kedua-dua pihak.  Selain itu, dengan adanya perancangan yang teratur, usaha-usaha ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita semua,” katanya semasa menyampaikan ucapan pada majlis MoU tersebut.

Beliau yakin, dengan kepakaran yang ada di UKM dan ANM, kerjasama tersebut dapat mencapai hasrat untuk membangunkan aspek sumber manusia, tadbir urus, pemeliharaan dan pemuliharaan, pengurusan rekod, latihan dan kursus pembangunan sumber manusia dan pelaksanaan pogram sejarah lisan.

“Saya harap hubungan strategik yang terjalin ini akan memberi impak dan manfaat yang besar kepada perluasan ilmu dan bukan sekadar membawa kepada pembangunan material sahaja, malah melahirkan para intelektual dan pemikir yang berperanan dalam menentukan hala tuju Negara pada masa hadapan,”kata beliau.

Sementara itu, Pengarah ANM, Datuk Azemi Abdul Aziz berkata, usaha yang telah dilakukan oleh UKM dan ANM diharap dapat memberikan panduan dan nasihat yang baik dalam memastikan rekod-rekod yang disimpan dapat dipelihara sehingga beratus-ratus tahun akan datang.

“Jika dilihat, universiti-universiti terkemuka dunia seperti Harvard University dan Cambrage Univesity, mereka masih menyimpan rekod yang telah berusia beratus-ratus tahun dulu.

“Rekod-rekod kecemerlangan, rekod kajian dan rekod pelajar yang berjaya telah disimpan dengan baik sekali. Itu adalah satu aset yang bernilai untuk syarikat kita,” katanya.