UKM dan Celcom Axiata Rancang Bangun Potensi Keusahawanan Pelajar


Oleh: Nastura Nasir

Pix: Ikhwan Hashim

Bangi, 15 Jun 2017 – Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan Celcom Axiata Berhad mengeratkan lagi hubungan kerjasama yang sekian lama terjalin dengan termeterainya Memorandum Persefahaman (MoU) antara kedua-dua belah pihak, baru-baru ini.

Kerjasama ini adalah hasil inisiatif Pusat Pembangunan Karier (UKM-KARIER), Pusat Pembangunan Keusahawanan & EKS(UKM-CESMED) dan Institut Telinga, Pendengaran dan Pertuturan (HEARS).

Menurut Naib Canselor, Prof Dato’ Seri Dr. Noor Azlan Ghazali, UKM sentiasa mengalu-alukan rakan kongsi strategik dan industri untuk sama-sama melatih dan membangunkan potensi pelajar.

Antara kerjasama yang dijalankan adalah dalam penyelidikan pembangunan alat bagi kanak-kanak kurang pendengaran menggunakan telefon, melatih graduan dengan kemahiran keusahawanan serta membantu graduan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Ketua Pegawai Sumber Manusia Celcom Axiata Berhad, Encik Azmi Ujang, kerjasama ini memberi fokus kepada pembangunan kerjaya dan keusahawanan di kalangan bakal graduan UKM.

“Usaha kedua belah pihak ini adalah untuk mengukuhkan serta menggalakkan dan membangunkan intergriti dalam bidang penyelidikan akademik dan keusahawanan dalam industri telekomunikasi,” katanya.

Selain itu, tambah beliau lagi, program latihan dan pembelajaran yang bakal diwujudkan dapat memupuk minat para pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan.

“Pastinya ia dapat mencipta lebih banyak ruang menjana pendapatan selain daripada bergantung kepada pasaran kerja sahaja, serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan,” tambahnya.

Mou ini telah ditandatangani oleh Dato’ Seri Noor Azlan Ghazali dan Encik Azmi Ujang , dengan disaksikan oleh Ketua Pegawai Operasi Terknologi & Pembolehan Digital Celcom Axiata Berhad merangkap Ahli Lembaga Pengarah UKM, Encik Ramanathan Sathiamutty; Timbalan Naib Canselor Hal-ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat Prof. Dato’ Dr. Imran Ho; Prof. Pengarah UKM-KARIER Dr. Ishak Yussof; Pengarah HEARS Prof. Dr. Siti Zamratol Mai Sarah Mukari dan Timbalan Pengarah UKM-CESMED Prof. Madya Dr. Azuddin Yaakob,.

Dalam majlis yang sama, Celcom turut menyerahkan sumbangan zakat kepada Unit Zakat UKM sebanyak RM50,000 untuk disalurkan kepada 83 orang golongan asnaf dalam kalangan pelajar UKM.