Sains dan teknologi tingkat prestasi keseluruhan UKM

SELASA, 10 OGOS 2010 18:05
Oleh Abdul Ghani Nasir

BANGI, 10 Ogos, 2010 – Fakulti Sains dan Teknlogi (FST), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang distruktur semula pada tahun 1999, berjaya memberi sumbangan yang besar kepada prestasi keseluruhan UKM.

Beberapa program terkenal dan pertama di Malaysia telah dimulakan di fakulti ini antaranya program Sains Aktuari dan Sains Nuklear serta program Kualiti dan Produktiviti diperingkat siswazah. Keunikannya  program ini berteraskan sains matematik.

Demikian kata Naib Canselor,  Prof. Tan Sri Dato’ Dr. Sharifah Hapsah Syed Hasan Shahabudin ketika berucap pada sesi ke-7 Konvokesyen ke 38 UKM di Dewan Canselor Tun Abdul Razak (DECTAR) di sini pagi ini.

FST, katanya,  juga telah pertama kalinya menerokai program dwiijazah di peringkat pasca ijazah, iaitu satu tahun di UKM dan satu tahun di Institut Teknologi Bandung, bagi  menghasilkan Sarjana Sains dalam bidang geosains petroleum.

Kerjasama  di antara dua institusi ini telah menarik 10 pelajar dari Indonesia, seorang dari Iran dan seorang lagi dari sini.

“Saya mengucapkan tahniah kepada graduan sulung program dwiijazah yang dinamakan Sarjana Sains (Geosains Petroleum) di UKM dan Magister Teknik Geofisika Perminyakan di Institut Teknologi Bandung.

FST telah berjaya memperoleh geran penyelidikan lebih kurang RM81.6 juta dalam tempoh tiga tahun sejak 2007 bagi 430 projek penyelidikan.

Beberapa hasil penyelidikan berjaya menarik sokongan MTDC bagi penubuhan syarikat terbitan universiti. Para akademik FST terus menerima pengiktirafan dan diberi kepercayaan menganggotai badan-badan kebangsaan dan antarabangsa.

Professor  Gires Usup, Ketua Stesyen Penyelidikan Marin UKM telah dilantik sebagai Head of Global Ecology and Oceanography of Harmful Alga Blooms atau GEOHAB  Asia.

Dari segi penerbitan FST berjaya mengangkat penggunaan bahasa Melayu dalam bidang Sains dan Teknologi di peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa melalui Jurnal Sains Malaysiana yang tersenarai dalam SCOPUS dan ISI Thompson.

Sementara itu berucap di sesi terakhir Konvokesyen itu petang ini, beliau berkata dalam usaha pengantarabangsaan Program Sains Nuklear di Pusat Pengajian Fizik Gunaan, suatu ProgramWinter School On Nuclear Science and Technology  berjaya diadakan bersama University Bordeoux, Perancis dan Summer School on Nuclear Engineering dengan Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

Ucapan beliau telah dibacakan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) Prof. Dato’ Dr. Ir Hassan Basri . Program itu, katanya, adalah sangat strategik untuk negara, sebagai persiapan menghadapi kemungkinan penggunaan tenaga nuklear apabila sumber  minyak dan gas habis di keluarkan.

Dari segi penyelidikan, FST telah menyumbang kepada Agenda Inovasi Nasional dimana inovasi dan kreativiti adalah landasan membangunkan modal insan berakhlak tinggi serta menghasilkan harta intelek yang menjana kekayaan, terutama melalui pengkomersialan.

Salah satu keistimewaan dalam taman ilmu UKM adalah makmal hidup atau “living labs” melalui penubuhan stesen penyelidikan beberapa lokasi di Malaysia.

Stesen seperti di Langkawi, Tasik Chini, Bukit Fraser, Mersing dan Lata Jarum memberi pengalaman pembelajaran yang unik dari segi ekologi fizikal dan kemanusiaan. Stesen-stesen ini memberi peluang kepada pelajar dan tenaga akademik menyumbang kepada pembangunan masyarakat setempat, kata Prof. Sharifah Habsah.